Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op Mijn Organisatie, Mijn Pensioenkennis en Mijn Data.

Informatie

Wij doen ons best om correcte en actuele informatie te plaatsen en te gebruiken. Ondanks constante zorg en aandacht voor Mijn Organisatie is het mogelijk dat informatie die wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie op de websites. Ook aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van een verkeerd gebruik of verkeerde interpretatie van de informatie op de websites. De bij ons bekende gegevens, de door u aangeleverde aanvullende gegevens en het pensioenreglement zijn uiteindelijk bepalend.

Functioneren van de site

Wij streven ernaar dat de websites goed functioneren en dat berichten die u via de websites aan ons stuurt, tijdig en volledig worden ontvangen en verwerkt. Maar we kunnen niet garanderen dat de websites foutloos of zonder onderbreking functioneren. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die optreedt indien de websites niet foutloos functioneren, tijdelijk, permanent, geheel of gedeeltelijk niet beschikbaar zijn en wij als gevolg daarvan uw berichten aan ons niet tijdig en volledig ontvangen of gegevens die u aanlevert niet tijdig of onvolledig verwerken.

Grafieken en berekeningen

Voor grafieken in Mijn Data gaan wij uit van de bij ons bekende gegevens en uw pensioenreglement.

De uitkomsten van Mijn Pensioenkennis en Mijn Data geven slechts een indicatie. De bij ons bekende gegevens en het pensioenreglement op het moment van vaststellen van de pensioenuitkering zijn uiteindelijk bepalend. Bekijk hier het pensioenreglement

Virussen

Tegen virussen nemen we voorzorgsmaatregelen. Wij garanderen niet dat de informatie, verwijzingen of hyperlinks op de websites vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke elementen. We aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade indien er toch virussen voorkomen. We adviseren u om op internet alle gangbare en mogelijke voorzorgsmaatregelen te nemen voordat u informatie van de websites haalt en voordat u (aanvullende) gegevens digitaal aanlevert.

Verwijzingen

Verwijzingen naar andere externe sites of hyperlinks dienen alleen ter informatie van de gebruiker. ABP onderhoudt die websites niet en wij hebben geen bemoeienis met de vorm en de inhoud van de betreffende websites. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het functioneren van of het gebruik van de informatie op externe websites.

Intellectuele eigendom

Alle informatie en beeldmateriaal op Mijn Organisatie en de onderdelen die u hier vindt zijn eigendom van of in licentie bij ABP. Het is niet toegestaan het materiaal op deze website (al dan niet in bewerkte vorm) te kopiƫren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of beschikbaar te stellen aan derden, zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande toestemming.