Privacy

Hoe wij omgaan met uw gegevens

Om u toegang te geven tot Mijn Organisatie, heeft ABP gegevens van u nodig. Persoonsgegevens. Bijvoorbeeld uw zakelijk e-mailadres en mobiele nummer. Deze gegevens verzamelen, bewaren en gebruiken (in één woord: verwerken) we. Hierbij gaat ABP uit van de volgende uitgangspunten.

U krijgt inzicht in de persoonsgegevens die wij van u hebben en hoe wij deze gebruiken

ABP gebruikt elke dag veel persoonsgegevens om te zorgen voor een goed pensioen. Uw zakelijk e-mailadres en mobiele nummer hebben wij nodig zodat u kunt inloggen in Mijn Organisatie. Deze gegevens vragen we u als u zich registreert.

Op deze pagina leest u meer over het verwerken van uw persoonsgegevens en hoe u kunt nagaan welke gegevens wij van u hebben.

Welke soorten persoonsgegevens gebruikt ABP?

Waarvoor gebruikt ABP uw persoonsgegevens?

Van wie krijgen wij uw persoonsgegevens?

ABP krijgt de gegevens van u en de organisatie waar u werkzaam bent.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens?

ABP verwerkt gegevens van de volgende personen:

Met wie delen we gegevens en waarom?

Wij delen uw persoonsgegevens alleen met anderen als wij:

Wij geven niet meer gegevens aan andere partijen dan echt nodig is.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij verzamelen uw gegevens met een doel (zie 'Waarom gebruikt ABP uw persoonsgegevens?'). En we bewaren uw gegevens zo lang we ze nodig hebben voor dat doel. We houden ons hierbij aan de wet.

Hoe dient u een klacht in?

Bent u het niet eens met de manier waarop ABP uw persoonsgegevens verwerkt? Of met de reactie die u van ons kreeg? Neem dan contact met ons op. Blijft u het oneens met ons? Dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

We hebben uw gegevens nodig om uw pensioen te berekenen. We verzamelen ook gegevens om onze dienstverlening persoonlijker te maken. U bepaalt of u dit wil.

ABP streeft ernaar in haar dienstverlening persoonlijk en relevant te zijn. Daarvoor gebruiken we de ‘gewone’ gegevens zoals uw naam en vakgebied. Ook legt ABP gegevens vast als u ons belt of onze website bezoekt. Denk aan cookies, de webpagina’s die u bezoekt, op welk artikel u klikt in de nieuwsbrief, enz. Voor het vastleggen van die laatste soort gegevens vragen wij uw toestemming. U mag uw toestemming altijd weer intrekken. Dat doet u op de plek waar u eerder toestemming gaf of in uw persoonlijke mijn-omgeving.

Wilt u niet dat ABP uw persoonsgegevens gebruikt?

Dan kunt u zich afmelden voor:

ABP maakt gebruik van cookies

Een cookie is een tekstbestandje dat op uw computer, tablet of mobiele telefoon geplaatst wordt wanneer u de site bezoekt. Een cookie maakt het gebruik van de site makkelijker en sneller. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.

We zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens goed beschermd zijn

Uw persoonsgegevens zijn bij ABP veilig. Onze specialisten beveiligen uw gegevens tegen diefstal en verlies. Ook zorgen zij ervoor dat uw gegevens niet door mensen buiten ABP worden bekeken.

Hoe versterken wij onze beveiliging?

We gebruiken onder andere 'ethische hackers'. Zij proberen op ons verzoek met verschillende ingewikkelde aanvalstechnieken in onze IT-omgevingen te komen om zwakke plekken in de beveiliging op te sporen. De hackers houden ons hiervan op de hoogte. Wij zorgen ervoor dat zij de bereikte persoonsgegevens niet gebruiken voor eigen doeleinden. Op deze manier blijft ABP de beveiliging versterken. Ook wordt ons beleid over veiligheid en hoe wij hiermee omgaan, regelmatig door onze toezichthouders getest. Wilt u hier meer over weten? Bekijk dan een overzicht van onze beveiligingsmaatregelen.

Datalek

Een datalek is als er per ongeluk of illegaal persoonsgegevens 'op straat komen te liggen'. Daarmee bedoelen we dat deze gegevens per ongeluk of illegaal kwijt zijn of zijn:

Als dit met uw persoonsgegevens gebeurt, informeren wij u hierover.

Functionaris voor gegevensbescherming

Het verwerken van persoonsgegevens heeft ABP uitbesteed aan APG. APG heeft een functionaris gegevensbescherming. Deze zorgt ervoor dat APG zich bij het verwerken van persoonsgegevens aan de regels van de privacywet houdt. Vragen over gegevensbescherming? Stuur een mail naar: functionarisgegevensbescherming@apg.nl.

Overzicht van beveiligingsmaatregelen

Wij gebruiken verschillende maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen. Zoals:

De keuzes die u maakt over wat ABP wel en niet met uw persoonsgegevens mag doen, kunt u altijd weer aanpassen

Via al onze kanalen (zoals de website of de nieuwsbrief) kunt u keuzes maken over wat ABP met uw persoonsgegevens mag doen.

Hoe kunt u gebruik maken van uw AVG rechten?

Wilt u gebruik maken van uw AVG rechten dan kan dit door het indienen van een verzoek via onze website. In dit formulier wordt onder andere gevraagd om een kopie van uw rijbewijs, paspoort of identiteitsbewijs. ABP vraagt u dit omdat ABP moet kunnen bepalen dat u de persoon bent op wie de persoonsgegevens betrekking hebben. Dit is om te voorkomen dat iemand door het gebruik van uw naam uw gegevens kan inzien. Uw kopie van uw rijbewijs, paspoort of identiteitsbewijs slaan wij niet op. Wij verwerken uw verzoek binnen 4 weken.

Wat zijn uw rechten?

Als u kiest voor gepersonaliseerde dienstverlening, krijgt u alleen de informatie die voor u van belang is. Alle informatie van ABP staat op abp.nl.

ABP probeert in haar communicatie met u persoonlijk te zijn en relevant. Dat betekent dat we geen gegevens vragen die we al hebben. En dat we informatie bieden die op u van toepassing is en dat we in de interactie op onze webpagina’s proberen zoveel mogelijk rekening te houden met uw voorkeuren. U vindt alle communicatie vanuit ABP van het afgelopen jaar altijd terug op onze site.

We verkopen uw persoonsgegevens niet aan andere partijen. Ook kopen we geen persoonsgegevens van andere partijen.

ABP verkoopt uw persoonsgegevens nooit. In een aantal situaties delen wij wel uw gegevens. Dit doen wij als we:

ABP krijgt op verschillende manieren persoonsgegevens binnen van anderen, vooral:

Daarnaast kopen wij geen persoonsgegevens. Hierop maken wij één uitzondering: als deze persoonsgegevens nodig zijn om onze taak als pensioenuitvoerder te doen. Stel dat we niet in contact kunnen komen met iemand die met pensioen kan, omdat we zijn adresgegevens niet hebben. Dan gaan wij op zoek naar deze gegevens om hem te informeren over zijn pensioen.

De meningen over het beschermen van gegevens staan niet stil. Daarom blijven we alle principes testen en aanpassen als dat nodig is.

Maatschappelijke meningen blijven veranderen. Daarom blijft ABP deze principes testen en aanpassen waar dat nodig is. Bij nieuwe ontwikkelingen in de dienstverlening van ABP kijken wij altijd of ze kloppen met onze ethische principes en ons privacybeleid. Bij 'Privacy by design' leest u hier meer over. Bij twijfel vragen wij onze deelnemers. Dat doen we bijvoorbeeld door het uitvoeren van een onderzoek. Bent u het niet eens met één van deze principes? Of vindt u dat onze dienstverlening niet klopt met deze principes? Neem dan contact met ons op.

'Privacy by design'

Als er iets verandert in onze dienstverlening, zorgen wij ervoor dat de inbreuk op uw persoonlijke leven zo min mogelijk is. Dit heet privacy by design. Wij gebruiken alleen de persoonsgegevens die we echt nodig hebben. Dat heet 'privacy by default'. Er zijn regels voor deze manier van werken. Wij worden regelmatig getest of wij ons houden aan deze regels. Stel dat we een grote verandering in onze dienstverlening willen maken. Dan testen we eerst of we geen risico’s op het gebied van privacy lopen. Als we risico lopen, dan nemen we maatregelen om deze risico’s weg te nemen.

Heeft u vragen?

Wij realiseren ons dat u uw pensioenfonds niet zelf kunt kiezen. ABP voelt zich daarom bijzonder verantwoordelijk voor de veiligheid van uw persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over de manier waarop ABP uw persoonsgegevens beheert, of als u suggesties of een probleem heeft, kunt u een e-mail sturen naar: functionarisgegevensbescherming@apg.nl Of neem contact op via ons contactformulier.

Wijzigingen

Als ons privacybeleid verandert, informeren wij u hierover. Maakt u gebruik van MijnABP of abp.nl? Dan wordt u geïnformeerd over veranderingen in het privacybeleid. Het privacybeleid is voor het laatst aangepast op 12 juni 2020.